Σημαντικές πληροφορίες

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της υπηρεσίας συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους. Αν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των όρων, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία.

Αγορές

Αν θέλετε να αγοράσετε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που διατίθεται μέσω της υπηρεσίας ("αγορά"), μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε ορισμένες πληροφορίες σχετικές με τις αγορά σας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό.

Περιεχομενο

Η υπηρεσια μας, σας δίνει τη δυνατότητα να δημοσιεύετε, σύνδεσετε, αποθηκεύσετε, την κοινή χρήση και διάθεση με άλλον τρόπο ορισμένες πληροφορίες, κείμενο, γραφικά, βίντεο, ή άλλο υλικό («περιεχόμενο»).

Αλλαγές

Διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση μας, να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν αυτοι οι όροι οποιαδήποτε στιγμή. Αν μια αναθεώρηση είναι υλική θα προσπαθήσουμε να παρέχουμε προειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών πριν από οποιαδήποτε ενεργοποίηση νέων όρων. Τι συνιστά μια υλική αλλαγή θα καθορίζεται κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους όρους, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.Εμείς info@rouxa.com.gr αποστέλλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με το λογαριασμό (όπως ειδοποιήσεις κατάστασης παραγγελίας,μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επαναφοράς κωδικού πρόσβασης και άλλα) στην παρεχόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για το λόγο αυτό, πρέπει να αποθηκεύουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ενώ παραμείνετε ως πελάτης μας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες στην ενότητα διεύθυνση χρέωσης /αποστολής και μπορεί να την στείλουμε σε μια μεταφoρική ή courier. Προσδιορίστε τις μεθόδους αποστολής και πληρωμής που είναι διαθέσιμες για την τοποθεσία σας. Ολοκληρώστε τη διαδικασία πληρωμής ή αποστολής μέσω του παρόχου που επιλέξατε κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας όταν υποβάλλετε την παραγγελία. Ορισμένα μέλη του προσωπικού μας ή / στο κατάστημά μας που χρησιμοποιουν τον πίνακα διαχείρισής του καταστηματος ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας. Εκτιμούμε το απόρρητό σας, έτσι ώστε η πρόσβαση στα δεδομένα να παρέχεται σε βάση ανάγκης για γνώση, προκειμένου να λειτουργεί το κατάστημα. Για παράδειγμα, ένας πωλητής λαμβάνει μόνο τα δεδομένα σας, αν παραγγείλατε κάτι από αυτον, έτσι ώστε ο πωλητής να μπορέσει να εκπληρώσει αυτή την παραγγελία. Εάν αποφασίσετε ότι δεν θέλετε πλέον να χρησιμοποιείτε το κατάστημά μας και θέλετε να καταργήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα από τη βάση δεδομένων μας (ή αν θέλετε να λάβετε όλα τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με το λογαριασμό σας που έχουμε στην βαση μας), στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@rouxa.com.gr. Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικα σας τα δεδομένα έχουν καταστρατηγηθεί, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. Είμαστε υποχρεωμένοι σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία των Γενικών Προσωπικών Δεδομένων να σας ενημερώσουμε για αυτό το δικαίωμα. Eννοείται οτι δεν σκοπεύουμε να καταχραστούμε τα δεδομένα σας.

1.Γενικές πληροφορίες

Η πλοήγησή σας στο rouxa.com.gr καθώς και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής η και επικοινωνίας με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα σημαίνει αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης. Για τον λόγο αυτόν σας καλούμε να τους διαβάσετε πριν από την πλοήγηση και την πραγματοποίηση των αγορών σας.
Σε περίπτωση διαφωνίας σας για μέρος η το σύνολο των όρων χρήσης μας παρακαλούμε αποστείλετε μας το σχετικό e-mail πριν την πλοήγηση ή αγορά σας, σε αντίθετη περίπτωση θεωρείτε δεδομένη η αποδοχή τους.
Το rouxa.com.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει η μεταβάλλει το περιεχόμενό του, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, παρά μόνο την ανακοίνωσή του στο διαδικτυακό κατάστημα.
Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την χρήση του από τρίτους, ο δε επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν (δικτυακό τόπο), ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από το rouxa.com.gr μέσω αυτού.

Όλο το υλικό διατίθεται στους επισκέπτες μόνο για προσωπική χρήση. Κάθε αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια δεν επιτρέπεται. Η μη επιτρεπτή χρήση σημαίνει αυτόματα καταλογισμό ευθυνών σύμφωνα με τον Ν.2121/93 και τους κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα προβάλλει προς πώληση τα προϊόντα του ως έχουν και διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανανεώνει , ή και να αποσύρει αυτά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στο rouxa.com.gr διατίθενται πληθώρα προϊόντων και συνδυασμών ( είδη – χρώματα – σχέδια – νούμερα ) προκειμένου να δίνει σε εσάς μια μεγάλη γκάμα επιλογών. Επομένως παρά του ότι λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο για την διαθεσιμότητα τους, υπάρχει περίπτωση κάποιο προϊόν που εμφανίζεται ως διαθέσιμο, να μην είναι η να μην είναι στον χρόνο παράδοσης που έχουμε ορίσει.Σε αυτήν την περίπτωση εάν μέσα στην παραγγελία σας υπάρχει κάποιο ή κάποια προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμα, το rouxa.com.gr θα επικοινωνήσει μαζί σας να σας ενημερώσει για την έλλειψη και να προβεί σε διαφοροποίηση – αλλαγή – ακόμη και ακύρωση.

2. Παραγγελία προϊόντων Και προστασία καταναλωτή

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το rouxa.com.gr, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ’ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί.

Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του e-shop μας, έχετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Ο κάθε χρήστης-επισκέπτης είναι υπεύθυνος για τυχών αγορές που θα γίνουν από τον λογαριασμό του. Για τον λόγο αυτόν σας συνιστούμε να μην δίνεται του προσωπικούς σας κωδικούς σε τρίτους.

3. Αγορά – Παραγγελία

Το rouxa.com.gr κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά δεν ευθύνεται για τυχών λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας . Παρακαλούμε σε περίπτωση που κάποιο προϊόν διατίθεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή πριν προχωρήσετε σε αγορά να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας ενημερώσετε.

Για την καταχώρηση της παραγγελίας σας χρησιμοποιείτε το “καλάθι” στο οποίο και προσθέτετε τα προϊόντα της επιλογής σας. Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της περιήγησης σας και επιλογής των προϊόντων για τις αγορές σας, μπορείτε να βλέπετε το περιεχόμενο που έχετε προσθέσει στο καλάθι. Πατώντας στα αντίστοιχα εικονίδια σας δίνεται η δυνατότητα να τροποποιήσετε την παραγγελία σας αλλάζοντας την ποσότητα ή αφαιρώντας τελείως κάποιο προϊόν από το καλάθι.

Από την στιγμή που η παραγγελία σας ολοκληρωθεί σωστά, θα λαμβάνετε μια σειρά από e-mail τα οποία και θα σας παρέχουν ενημέρωση για την εξέλιξη της παραγγελίας σας.

Το πρώτο e-mail που θα λάβετε θα αφορά την σύνοψη της παραγγελίας και υποδεικνύει πως μόλις λάβαμε την παραγγελίας σας στο σύστημά μας και την επεξεργαζόμαστε.
Το δεύτερο e-mail που θα λάβετε θα αφορά την ολοκλήρωση και αποστολή της παραγγελίας σας. Εκεί θα αναφέρετε και ο αριθμός της αποστολής σας, όπου θα μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη της.

Οι παραγγελίες συνήθως επιβεβαιώνονται και τηλεφωνικά. Σε περίπτωση προβλήματος ή εκκρεμότητας με την παραγγελίας σας θα ενημερωθείτε είτε μέσω e-mail είτε τηλεφωνικά στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή σας στο σύστημά μας.

Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Τα e-mail αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ’ όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωση σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι μπορεί να υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις στους χρωματισμούς που εμφανίζονται στην οθόνη σας , καθώς αυτό που εμφανίζεται σε εσάς μπορεί να διαφέρει από οθόνη σε οθόνη.

4. Επιστροφή προϊόντων

Το rouxa.com.gr έχει υποχρέωση επιστροφής και αλλαγής των προϊόντων του εάν.

1. Το προϊόν έχει αποσταλεί σε λάθος διάσταση,
2. Το προϊόν έχει αποσταλεί με λάθη στην εκτύπωση από δική μας ευθύνη και όχι από λανθασμένο σχέδιο που μας έχει σταλεί.
3. Το προϊόν έχει αποσταλεί σε λάθος χρώμα,
4. Το προϊόν απεστάλη με εμφανές ελάττωμα

Στην περίπτωση που προϊόντα μας έχουν φτάσει σε εσάς έχοντας έναν ή και όλους τους παραπάνω λόγους δεσμευόμαστε να πραγματοποιήσουμε αλλαγή και & να τα ξαναστείλουμε χωρίς καμία επιβάρυνση εντός 7 εργάσιμων ημερών.

Δεν μπορεί να γίνει επιστροφή προϊόντων

1. Εάν το προϊόν που παραλάβατε δεν είναι στο σωστό νούμερο & ο λόγος είναι η λανθασμένη επιλογή σας

κατά την αγορά & όχι λάθος αναγραφόμενης διάσταση

2. Εάν αλλάξατε γνώμη και το θέλετε σε άλλο χρώμα

3. Εάν τελικά επιθυμείτε άλλο σχέδιο ( μπλούζας – στάμπας ).

4. Θέλετε να προσθέσετε κάποιο άλλο τύπωμα.

Ο λόγος είναι ότι όλα μας τα προϊόντα τυπώνονται με την παραγγελία σας αποκλειστικά για εσάς.

Επιστροφή χρημάτων είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση που το προϊόν που παραγγείλατε έχει εξαντληθεί αλλά λόγω δικής μας παράλειψης εξακολουθούσε να φαίνεται διαθέσιμο κατά την ώρα της παραγγελίας σας και δεν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο εναλλακτικό προϊόν.

5. Ακύρωση παραγγελίας

Όλα μας τα προϊόντα αποστέλλονται συνήθως εντός 2-7 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Στην περίπτωση που έχετε αλλάξει γνώμη και θα θέλατε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας τηλεφωνικώς ή και με e-mail στις πρώτες 2 ώρες από την στιγμή της παραγγελίας σας και προτού η παραγγελία σας φτάσει στο τμήμα κατασκευής.
Σε αντίθετη περίπτωση η παραγγελία δεν ακυρώνεται.

Ακύρωση παραγγελίας γίνεται δεκτή εφόσον δεν έχετε ακόμη ολοκληρώσει την πληρωμή σας , αν η παραγγελία έχει ήδη πληρωθεί τότε θα διεκπεραιωθεί κανονικά.

6. Καθυστέρηση παραγγελίας

Λόγω του μεγάλου αριθμού προϊόντων, μεγεθών, σχεδίων και χρωμάτων προϊόντων που διατίθενται στο και ενώ φροντίζουμε πάντα να διατηρούμε ικανή παρακαταθήκη η παραλαβή της παραγγελίας σας μπορεί να καθυστερήσει για τους ακόλουθους λόγους:

1.Το προϊόν που επιλέξατε έχει καταργηθεί και ο προμηθευτής δεν μας έχει ενημερώσει έγκαιρα: στην περίπτωση αυτή θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα σας προτείνουμε εναλλακτικό προϊόν που είναι άμεσα διαθέσιμο,
2.Λόγω ειδικών συνθηκών (τοπική αργία, απεργία, έκτακτα καιρικά φαινόμενα κλπ) δεν είναι δυνατή η άμεση αποστολή,
3. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή η μέσω e-mail επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή πχ. τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

7.Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ζητάμε ή μάλλον παρακαλούμε να το θυμάστε αυτό όταν ανεβάζεται δικά σας σχέδια στο rouxa.com.gr

Θα θέλαμε να βεβαιωθείτε ότι όλα τα έργα που ανεβάζεται-αποστέλλεται με δικά σας σχέδια ή με δικές σας

πρωτότυπες ιδέες δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλου.


Ανεβάζοντας κάποιο σχέδιο και επιλέγοντας ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας δηλώνετε ότι είσαστε κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του σχεδίου & ότι αναλαμβάνετε πλήρως τυχών νομικές διεκδικήσεις.

Ανεβάζοντας κάποιο σχέδιο και επιλέγοντας ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας δηλώνετε και εγγυάστε στο rouxa.com.gr ότι έχετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα (για παράδειγμα, στο εμπορικό σήμα, τα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου, , κ.λπ.) για να χρησιμοποιήσουμε το κείμενο ή το σχέδιο χωρίς να παραβιάζουμε τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου. Το rouxa.com.gr μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να αρνηθεί να εκτυπώσει οποιοδήποτε σχέδιό ή κείμενο του υποβάλετε. Ωστόσο, το rouxa.com.gr δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει τα σχέδια που εσείς ανεβάζετε.

Τέλος συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να αποδεσμεύσετε το rouxa.com.gr από κάθε ευθύνη (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων και δικηγορικών αμοιβών) για αξιώσεις σχετικά με την υποτιθέμενη ή πραγματική παράβαση δικαιωμάτων τρίτου και οποιουδήποτε νόμου σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών του.


Πρώτη δημοσίευση των παρόντων όρων έγινε στις 30/5/04